Vietnam

logo icpc vietnamAccounts Receivable Training  – Customized for Vietnam

Special two day program was recently conducted in December of 2016: Two day PACE Certification Program

Located in Ho Chi Minh City, our Partner in Vietnam is Mr. Thong Le. He and his team provide highly professional and results oriented training in Accounts Receivable in-house training, public programs and via a customized version of PACE (Professional Account Collection Education) an on-line program.

Some of the most popular topics for our clients in Vietnam include:

 • Finding the right balance of being assertive without being too aggressive
 • Effective phases of a professional collection call
 • How to overcome excuses and delay for payment
 • Negotiations
 • Customer Service – it is all win/win
 • Develop the special voice to use in collections

About Thong Le:

image Thong Li

A lawyer, Thong has been practicing law since 2000. Having been engaged in collection for banks and companies for more than 10 years, Thong is very familiar with the industry, the practice and the regulation plus local authorities in Vietnam. Thong set up his own collection and litigation firms to serve his customers including consumer finance companies, commercial banks and businesses across Vietnam.

Inquire more information about Thong Le & ICPC programs available in Vietnam:
Thong Le (Mr.), MBA
Attorney-at-law
ICPC Vietnam Partner
436B/56 Street 3/2, Ward 12, District 10
Ho Chi Minh City, Vietnam
[t] (848) 3979 8390 | [m] (848) 972 788 895

thong@incprocollect.com

ĐÀO TẠO THU HỒI NỢ – CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ RIÊNG CHO VIỆT NAM

Đại diện của ICPC tại Việt Nam là Ông Lê Quốc Thống. Ông Thống và đội ngũ tại TP. HCM phụ trách các buổi huấn luyện và đào tạo cho các nhân viên thu hồi nợ, học viên các lớp đào tạo chuyên viên thu hồi nợ và học viên chương trình đào tạo trực tuyến PACE (Professional Account Collection Education – Đào tạo thu hồi nợ chuyên nghiệp).
Các nội dung đào tạo phổ biến cho khách hàng của ICPC tại Việt Nam gồm:

 • Cân bằng giữa quyết đoán nhưng không hung hãn
 • Các giai đoạn của thu hồi nợ qua điện thoại hiệu quả
 • Khuất phục viện cớ và trì hoãn thanh toán
 • Thương lượng
 • Dịch vụ khách hàng – giải pháp win/win
 • Giọng điệu đặc biệt trong thu hồi nợ

Về Ông Lê Quốc Thống:

Ông Thống hành nghề luật từ năm 2000. Tham gia vào việc thu hồi nợ cho các ngân hàng và công ty trong hơn 10 năm, Ông Thống rất am hiểu về thu hồi nợ tại Việt Nam: nghiệp vụ, thông lệ, quy định và các cơ quan chức năng có liên quan. Ông Thống thành lập các công ty riêng chuyên về thu hồi nợ và tranh tụng cho các khách hàng là các công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Để biết thêm thông tin về Ông Lê Quốc Thống và các chương trình đào tạo của ICPC tại Việt Nam:

Lê Quốc Thống
Thạc sỹ QTKD
Luật sư
Thành viên ICPC – Việt Nam
436B/56 Đường 3/2, P. 12, Q. 10
TP. HCM, Việt Nam
[t] (848) 3979 8390 | [m] (848) 972 788 895
[e] thong@incprocollect.com